Bestuur

koorb850X400 harp850X400
Het bestuur van de ISOK

mr. Rein van der Kluit, voorzitter
Afgevaardigde vanuit alle aangesloten kerken
E-mail: rjvanderkluit@kpnplanet.nl

Christiaan Winter, secretaris
Afgevaardigde vanuit de PKN
E-mail: christiaan.winter@planet.nl

Pieter Geleijns R.A., penningmeester
Afgevaardigde vanuit de PKN
e-mail: pjgeleijns@xs4all.nl

Wim Ruessink, bestuurslid
Afgevaardigde vanuit de PKN
E-mail: ruestijs@hetnet.nl

Jeroen Felix, bestuurslid
Afgevaardigde vanuit de RK kerk
E-mail: jeroenfelix@hotmail.com

Beloningsbeleid

Aan bestuurders worden geen honoraria of presentiegelden toegekend. 
Slechts werkelijk gemaakte kosten (zoals reiskosten) worden op declaratiebasis vergoed.
Secretariaat

Postadres ISOK
Botenmakersstraat 1-B
1506 TA  Zaandam
tel: 075-6707289
Jaarverslag

Financiële Verantwoording


RSIN nummer: 804105273
Beleidsplan 2016 Huis van de Kerkmuziek
Beleidsplan 2014


Onderzoeken
Kaski rapport nr. 564 “Onderzoek onder kerkmusici en kerkmuzikale praktijken in de PKN” Voor de inhoud van rapport, klik hier (pdf-document)

Kaski rapport nr. 558 “Uitvoering en beleid r.-k. parochies” Voor de inhoud van rapport, klik hier (pdf-document) (zie ook http://www.ru.nl/kaski/ onder ‘projecten’, 2007)