Doel

wind perc850X400
Doelstelling

De ISOK is een samenwerkingsverband van
de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en
het Rooms Katholiek Kerkgenootschap (RKK)

Het belangrijkste doel van de ISOK is ervoor zorg te dragen dat de kerken blijven beschikken over goed opgeleide professionele kerkmusici. De ISOK moet dus studenten kerkmuziek werven. Ze zijn nodig omdat

 • de kwaliteit van de kerkmuziek moet worden gewaarborgd;
 • er vraag is naar goed opgeleide kerkmusici;
 • het professionele kader het amateurkader opleidt;
 • de 200.000 koorzangers in de PKN en RK kerk vragen om .

Werven
Studenten kerkmuziek werven heeft zin als

 • de kerken beroepsperspectief bieden;
 • een marktconform salaris aanbieden.

In beweging
De ontwikkelingen in kerk en samenleving gaan snel. Ook het kerkmuzikaal landschap verandert snel.
Daarom

 • is er een gezonde visie op kerkmuziek naar de toekomst toe ontwikkeld;
 • is er een nieuw profiel van de kerkmusicus omschreven;
 • zijn de kerncompetenties van de kerkmusicus omschreven;
 • wil de ISOK een vertaling van de kerncompetenties in onderwijs.

Ander type kerkmusicus
De huidige praktijk vraagt volgens de ISOK om een ander type kerkmusicus:

 • een kerkmusicus die niet alleen de kerkmuzikale praktijk beheert, maar tevens met één been in de gemeente / de parochie staat;
 • een kerkmusicus die invulling geeft aan zijn “liturgische en gemeenschapsopbouwende functie”
 • met managementkwaliteiten. Onder meer in te zetten bij problemen en/of kansen bij
  • de kerkmuzikale gevolgen van de vorming van parochiesamenwerkingsverbanden;
  • een krimpende pastorale bezetting;
  • aansluiting bij en doorstroming naar de verschillende, pluriforme koorgroepen.

De ISOK baseert zich op het

 • profiel van de kerkmusicus;
 • Kaski-rapport “De vraag naar kerkmusici” (februari 2000);

Samenwerking
De ISOK werkt samen met organisaties met soortgelijke doelen, doelgroepen en activiteiten.

De ISOK is het eerste aanspreekpunt voor:

 • HBO-instellingen waar kerkmusici worden opgeleid;
 • voor parochies en gemeenten, het werkterrein van kerkmusici;
 • voor de kerkleiding.