Formulier

Formulier

Voor de opbouw van ons adressenbestand wordt uw medewerking gevraagd…

De ISOK werkt i.s.m. de PKN (afd. kerkmuziek) en de RK-kerk (Commissie bevoegdheidsverklaringen) aan een adressenbestand.
Doel: adequate beleidsafstemming en idem dienstverlening.
Bent u bereid om aan de ISOK de volgende informatie te verstrekken? (eventueel alleen uw adresgegevens, indien u bezwaar heeft tegen het overige)
(Informatie uit het adressenbestand wordt niet aan derden verstrekt!)

Waarom uw medewerking belangrijk is!

Aanvullende toelichting.

De ISOK doet daadwerkelijk iets voor kerkmusici en kerkmuziekstudenten. De ISOK kan haar doelstelling - het werven van studenten kerkmuziek - niet bereiken als aan de randvoorwaarden voor een succesvolle werving niet is voldaan. Daartoe schreef de ISOK de ontwerptekst voor het vernieuwde 'profiel van de kerkmusicus' (RK kerk) en nam het initiatief voor het ontwerp van een nieuwe salarisregeling en bereidde de ontwerptekst voor samen met de "commissie kerkmuziek" van de RK kerk. De uitwerking van de definitieve teksten en de onderhandelingen betreffende het nieuwe salarisvoorstel liggen in handen van de "commissie kerkmuziek". De onderhandelingen starten najaar 2004.

Studenten kerkmuziek:

De ISOK wil graag weten wie de studenten kerkmuziek zijn;
De ISOK wil gezamenlijke activiteiten ontplooien voor alle kerkmuziekstudenten in het land;
De ISOK wil, als dat nodig is, in contact kunnen treden met de studenten;
De ISOK heeft de opdracht om studenten kerkmuziek te werven, daarbij wil de ISOK de hulp van de huidige studenten inroepen.
De ISOK wil studenten kerkmuziek gaarne bijstaan in hun weg naar een volwaardige baan; De ISOK wil met de afgestudeerde studenten de pao-route vastleggen.

Kerkmusici:

De ISOK wil graag weten wie de huidige kerkmusici zijn en waar zij zich bevinden; Vanuit de centrale opdracht van de ISOK gaat de ISOK regelmatig te rade bij de huidige beroepsgroep;
De ISOK heeft de know-how nodig van bevlogen kerkmusici met een visie, maar ook de ervaringen van hen die midden in de praktijk staan;
De ISOK wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de praktijk van het kerkmuziekvak;
Met de gegevens die de ISOK verzamelt met uw medewerking, wordt de beroepsgroep zichtbaar en aanspreekbaar en kunnen daadwerkelijk collectief acties worden ondernomen op instigatie van de groep zelf;
De zogenaamde 'blinde vlekken' betreft b.v. gebieden waar in het geheel geen professionele kerkmusicus werkzaam is;
De ISOK wil van de huidige kerkmusici vernemen welke ontwikkelingen zij signaleren en die wellicht vragen om aanpassing van het beleid en/of aanpassing van de opleiding van toekomstige kerkmusici.