Kerkbestuurder

grace glas850X400
Kerkbestuurder

Op deze pagina
een aantal relevante artikelen
met korte inhoudsbeschrijving
met een doorlink naar het volledige artikel:

 1. Handleiding (liturgie en) kerkmuziek
 2. Diplomering en bevoegdheidsverklaring kerkmusici I, II en III
 3. Kerncompetenties van de kerkmusicus met HBOdiploma kerkmuziek
 4. Solliciteren

Handleiding (liturgie en) kerkmuziek

Een handleiding voor het formuleren van een beleidsplan kerkmuziek voor r.-k kerkmusici

Ga naar de handleiding ‘Eredienst en kerkmuziek in beleid‘ voor kerkmusici in de PKN.

2. Diplomering en bevoegdheidsverklaring kerkmusici I, II en III

In dit schema o.a.:

 • Welke diploma’s? Welke bevoegdheidsverklaring?
 • Uitgangspunten voor het toekennen van de verschillende bevoegdheden
 • Benamingen van diploma’s door de jaren heen
 • Duidelijkheid t.a.v. de inschaling

Ga naar het schema. (Pdf-document)

 

3. Kerncompetenties van de kerkmusicus met HBOdiploma kerkmuziek

De conservatoria vroegen de ISOK om de kerncompetenties van de kerkmusicus te omschrijven. Competentieonderwijs is een nieuwe trend in opleidingsland. “Kerncompetenties” zijn die vermogens van een individu, waarmee de kernopgaven van een beroep op een adequate, proces- en productgerichte wijze kunnen worden aangepakt. (Omschrijving van de Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt [ACOA], ‘s-Hertogenbosch, 1999). Op verzoek van de ISOK verdiepten dr. Richard Bot (conservatoriumdocent kerkmuziek), Marc Schaap (ISOK) en Reinoud Egberts (projectmedewerker kerkmuziek PKN) zich in de kerncompetenties van de kerkmusicus, hetgeen resulteerde in dit artikel van Richard Bot.

In dit artikel o.a.:

 • CreĆ«rend vermogen van de kerkmusicus
 • Ambachtelijk vermogen
 • Pedagogisch vermogen
 • Didactisch vermogen
 • Operationaliserend vermogen
 • Communicatief vermogen
 • Vermogen tot samenwerking en gemeenschapsopbouw
 • Reflectief vermogen
 • Vermogen tot groei en vernieuwing
 • Omgevingsgerichtheid

Lees de kerncompetenties (Word-document)

4. Solliciteren. De werkgever.

Het gelijknamige artikel onder “werknemer” bevat veel informatie voor de werkgever. Daarom volgt hier uitsluitend een aanvulling specifiek voor de werkgever. Voor kerkmusici in de PKN en in de RK-kerk bestaan formele regelingen. In de PKN zijn die goed bekend bij de kerkenraden en de naleving van de regelingen gaat steeds beter. In de RK-Kerk blijken niet alle betrokkenen voldoende op de hoogte te zijn van bestaande regelingen. Voordat er sollicitatiegesprekken plaats vinden, dienen alle betrokkenen uiteraard goed op de hoogte te zijn van de (inhoud van) de regelingen.
De beschrijvingen in dit artikel komen uit de praktijk en zijn bedoeld om meer inzicht te geven, een helpende hand te bieden bij het solliciteren en een aantal handvatten te geven voor de ontplooiing van de kerkmuzikale praktijk ter plaatse.

In dit artikel o.a.:

 • De geschikte kandidaat
 • Musicus en kerkmusicus
 • Optimaal gebruik van talenten
 • Het functioneringsgesprek
 • Informatie elders

Solliciteren werkgever (Word-document)