Opleiding

Opleiding

Overzicht opleidingen

Klik op de kaart voor alle kerkmuziekopleidingen in Nederland.
Klik op een plaatsnaam voor de website van de opleiding aldaar.


Opleidingsplaatsen

ISOK en de conservatoria

De ISOK

  • formuleert eindtermen voor de opleiding van professionele kerkmusici;
  • onderhoudt contacten met docenten en directies van conservatoria;
  • geeft beleidsadviezen aan de opleidingen;
  • controleert de kwaliteit van de opleiding (o.a.) door gecommitteerden te sturen naar de eindexamens kerkmuziek.

Wervingsfolder

JONG TALENT KOESTEREN EN BEGELEIDEN

De wervingsfolder voor de kerkmuziekstudie is bedoeld voor alle musici die overwegen om aan een conservatorium te gaan studeren of dat reeds doen. De folder is bedoeld om studenten attent te maken op de mogelijkheid van een kerkmuziekstudie (in combinatie met hoofdvak koordirectie, zang of een instrument zoals orgel of piano). Vaak musiceren getalenteerde jongeren al in de plaatselijke kerk – zowel in de traditionele als in het lichte muziek – als organist/toetsenist, dirigent, zanger (m/v). Jong talent verdient alle steun en stimulans om door te gaan en zich verder te ontwikkelen in hun kerkmuzikale bezigheden.
De ISOK wil graag in contact komen met jong muzikaal talent! Help de ISOK het talent op het spoor te komen: wijs ze op www.isok.nl en laat ze het formulier invullen.