Werkgever

blonk850x400 blad850X400
Werkgever

Het besturen van een (plaatselijke) kerkelijke gemeenschap is voor kerkbestuurders geen dagelijks werk. Minimaal één lid van een bestuur zal zich op de hoogte moeten stellen van de taken en verplichtingen die het bestuur als werkgever heeft.

Op deze pagina informeert de ISOK over:
Kerkmuziek:

  • Een handleiding voor het formuleren van een beleidsplan kerkmuziek voor r.-k kerkmusici

Kerkmusici:

  • Wat is de inhoud van hun opleiding?
  • Wat is de inhoud en waarde van hun diploma voor uw bestuur?
  • Welke kerkmusicus past in het profiel van uw gemeente/parochie?
  • Wat mag u van een kerkmusicus verwachten?
  • Wat mag de kerkmusicus van de werkgever verwachten?
  • Welke taken/sturing geeft u aan de kerkmusicus?
  • De sollicitatie; de procedure en de gesprekken.

Ga naar werkgever

Algemeen

Officiële regelingen kerkmuziek

PKN

“Regeling Kerkmuziek”: http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/werken/kerkmusicus/Paginas/Rechtspositie.aspx

R.-K kerk

Regeling voor de kerkmuziek: “Beleidsnota Kerkmusicus” van de Ned. Kerkprovincie (1986); Rechtspositiereglement kerkmusici (deel 4 in de serie Regelingen R.-K. Kerkgenootschap in Nederland)
Download: Rechtspositiereglement (pdf)

Organisaties

Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici www.kvok.nl
De KVOK bestaat vanaf 1 januari 2009 en komt voort uit het samengaan van de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging en de GOV-Vereniging van Kerkmusici.
KNTV Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging www.kntv.nl
PKN Protestantse Kerk in Nederland
http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/werkvelden/eredienst-kerkmuziek/Paginas/Kerkmuziek.aspx

VGK Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten www.eredienst.com
NSGV Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging www.nsgv.nl
KDOV Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging www.kdov.nl
Kunstfactor sectorinstituut voor de amateurkunst: stafmedewerker religie www.kunstfactor.nl