Werknemer

dirigent gitaar
Werknemer

Het is raadzaam voor de kerkmusicus om meteen bij aanvang in een nieuwe functie duidelijke afspraken te maken over de contractvorm, de taken en verantwoordelijkheden. Met name de kerkmusicus wordt in de praktijk niet zelden geconfronteerd met kerkbestuurders die niet dagelijks omgaan met de verantwoordelijkheden van een werkgever. Het lijkt daarom verstandig om zelf goed op de hoogte te zijn van bestaande regelingen, rechten, plichten en financiële mogelijkheden van de werkgever.

Bij werkgever staan vele onderwerpen genoemd. Bij werknemer is een aanvulling te vinden speciaal geënt op de kerkmusicus:

  • De sollicitatieprocedure
  • Het diploma en de bevoegdheidsverklaring
  • De visie van de kerkmusicus op kerkmuziek
  • Verwachtingen t.o.v. het bestuur
  • Rechten en plichten van de kerkmusicus
  • Een veranderende situatie en de aanpassing van het contract
  • Alles zwart-op-wit!

Ga naar werknemer

Algemeen

Officiële regelingen kerkmuziek

PKN

“Regeling Kerkmuziek”: http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/werken/kerkmusicus/Paginas/Rechtspositie.aspx

R.-K kerk

Regeling voor de kerkmuziek: “Beleidsnota Kerkmusicus” van de Ned. Kerkprovincie (1986); Rechtspositiereglement kerkmusici (deel 4 in de serie Regelingen R.-K. Kerkgenootschap in Nederland) Download:
Rechtspositiereglement (pdf)

Organisaties

Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici www.kvok.nl
De KVOK bestaat vanaf 1 januari 2009 en komt voort uit het samengaan van de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging en de GOV-Vereniging van Kerkmusici.
KNTV Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging www.kntv.nl
PKN Protestantse Kerk in Nederland www.pkn.nl
VGK Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten www.eredienst.com
NSGV Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging www.nsgv.nl
KDOV Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging www.kdov.nl